ribolovni klub.

ŠRK "Rječina" Jelenje.

O NAMA

Športsko Ribolovni Klub "Rječina" Jelenje je osnovana 26.01.1958 .

Športsko Ribolovni Klub “Rječina” Jelenje je osnovana 26.01.1958 godine i jedna smo od najstariji udruga na području općine Jelenje.

U našim vodama se nalazi sljedeće vrste riba:

Dunavska pastrva

Šaran

Bijeli amur

Primorski pijor

Kalifornijska pastrva

Bijeli glavaš

Linjak

Jegulja

ŠRK Rječina gospodari sa sljedećim ribolovnim vodama:

Rjeka rječina

dužine 15,5 km od izvora do ušća u Jadransko more grad Rijeka površine 15 ha.

Akumulacijsko jezero Valići

dužine 920 m i površine oko 9 ha

Podaci o klubu

Športsko ribolovni klub "Rječina" Jelenje

Oib 54579313283
Adresa: Lopača 12 a
51218 Dražice
srkrjecinajelenje@gmail.com
Žiro račun: HR4224020061100135151 erste

Predsjednik kluba

Kristian Hlaća
0998023172
hlaca.k@gmail.com

Tajnik kluba:

Danijel Barišić
0955239208
098368074
danijelbarisic1612@gmail.com

Voditelj ribočuvarske službe:

Kristian Hlaća
0998023172
hlaca.k@gmail.com

Voditelj radne akcije:

Mateo Zoretić
0916055098
zoreticmateo@gmail.com

RIBOLOVNI REŽIM

Ribolovni režim.

Prilikom obavljanja ribolova obavezno je poštivati odredbe Zakona o slatkovodnom ribarstvu Nn 63/2019 i Pravilnika o ribičkim dozvolama NN 139/2020 uz obvezu aplikaciju mRibic.