za sve informacije.

Kontakti ŠRK Rječina.

Podaci o klubu

Športsko ribolovni klub "Rječina" Jelenje

Oib 54579313283
Adresa: Lopača 12 a
51218 Dražice
Žiro račun: HR4224020061100135151 erste

Predsjednik kluba

Kristijan Hlaća
0998023172
hlaca.k@gmail.com

Tajnik kluba:

Danijel Barišić
0955239208
098368074
danijelbarisic1612@gmail.com

Voditelj ribočuvarske službe:

Lucijan Petrović
0915212263
luco112233@gmail.com

Voditelj radne akcije:

Jadran Maršanić
0915042526
jadran.marsanic@gmail.com

Voditelj natjecanja:

Mateo Zoretić
0916055098
zoreticmateo@gmail.com